در حال بارگزاری...

راهکار داده پرداز کهن

ارائه برترین خدمات به همراه پشتیبانی شبانه روزی

لطفا محصول موردنظر خود را انتخاب کنید

چنانکه در خصوص سرویس ها سوالی داشتید همکاران ما آماده پاسخگویی به شما هستند

هاست 100 مگابایت
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 5 عدد دامنه اضافه
 • 5 عدد پارک دامنه
 • سایر امکانات نامحدود
تست
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 5 عدد دامنه اضافه
 • 5 عدد پارک دامنه
 • سایر امکانات نامحدود
هاست 500 مگابایت
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 5 عدد دامنه اضافه
 • 5 عدد پارک دامنه
 • سایر امکانات نامحدود
هاست یک گیگابایت
 • یک گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 5 عدد دامنه اضافه
 • 5 عدد پارک دامنه
 • سایر امکانات نامحدود
هاست پنج گیگابایت
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 5 عدد دامنه اضافه
 • 5 عدد پارک دامنه
 • سایر امکانات نامحدود
هاست 10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 5 عدد دامنه اضافه
 • 5 عدد پارک دامنه
 • سایر امکانات نامحدود
هاست 20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 5 عدد دامنه اضافه
 • 5 عدد پارک دامنه
 • سایر امکانات نامحدود